Hare, små 2019

Haregruppa vil vinteren og våren 2019 dele seg i to grupper store deler av tiden. Vi kaller de Hare små og Hare store. Hare små, består av 3 voksne og 6 barn. Som navnet tilsier, er dette de minste barna på haregruppa.

De voskne som i hovedsak er tilknyttet Hare små, er pedagogisk leder Izabela Lewicka Enger. De andre voksne på gruppa er, Elisabeth Spidsberg og Anne-Marit Pedersen. 

Hare små vil fungere som en myk overgang fra Ekorngruppa for de barna som kommer derfra, og ha egne opplegg i barnehagens kjernetid, tilpasset barnas alder og forutsetninger.