REVEGRUPPA 2018/2019

På Revegruppa finner vi hovedsakelig 3-4 åringer. Pr. 1. november 2018 besto gruppa av 15 barn og 3 voksne.

På Revegruppa er vi opptatt av daglig bruk av naturen som en arena for lek og læring. Naturen gir oss mange varierte og naturlige fysiske utfordringer, stimulerer til lek og motorisk utvikling. Derfor ferdes vi mye ute i skog og mark gjennom hele året.

Gjennom å bruke naturen lærer barna også empati. De lærer å ta vare på seg selv, hverandre og naturen.

Vi bruker natur og friluftsliv som et verktøy for å nå målene i Rammeplanen. Kreativitet og fantasi er ett av områdene som vi ønsker å legge til rette for.

Vi er opptatt av å se hvert enkelt barn og følge deres interesser og initiativ. I det pedagogiske arbeidet tar vi derfor ofte utgangspunkt i her-og-nå-situasjoner og det barna er opptatt av der og da.

 

 

 

Pedagogisk leder: Line Bekken

Barne- og ungdomsarbeider: Nina Margrethe Danielsen

Barne- og ungdomsarbeider : Lise Østby

 

 

 

Mobiltelefon : 953 05445