REV 2022/2023

Avdeling Rev består i år av 12 barn og 2 voksne. Dette er 4 åringer, og de nest største barna hos oss.

Nå har disse barna blitt mer trygge på seg sjøl og de rundt seg, blitt mer robuste, kommet noen steg videre i sin utvikling, og klare for de neste steg på veien. Under trygge rammer vil de her fortsette utviklingen og sin utforskertrang, med lek og læring med naturen som hovedarena. 

 

Pedagogisk leder: Mona Jordmoen.

Fagarbeider: Lise Østby.