Sosial kompetanse og språklig kompetanse. Omsorg, lek, læring og danning

er alle temaer som vi jobber med daglig gjennom her-og-nå situasjonene, rutinesituasjonene og gjennom samlinger. Vi tar med oss bøker, spill og formingsmateriell ut på tur i tillegg til at vi utnytter mulighetene vi finner ute i naturen.

Vi har utarbeidet trapper for å synliggjøre progresjonen i det pedagogiske arbeidet. Disse trappene finner du i vår årsplan.http://www.sorskogbygdanatur.barnehage.no/Innhold/Side/45547