Referat foreldremøte våren 2019.

Et kort referat fra vårens foreldremøte, og litt om vår nye organisering kommende barnehageår.

Hei :) 

Vårens foreldremøte hadde følgende saker:

1) Presentasjon av styrer og organisasjonsform.

2) Valg av SU (samarbeidsutvalget) representanter.

3) Info om kommende barnehageår.

4) Eventuelle spørsmål.

5) Natursti med spørsmål.

 

SU:

- Nye SU representanter fra foreldrene ble Michelle Stephanie Bergersen (mor til Hannah på Ekorn), Ida Øvre Andersen (mor til Nils på Ekorn), og vara ble Vegard Wormdal (far til Adrian på Hare).

Kommende barnehageår:

- Pr. 1. august 2019 er vi 15 barn under 3 år, og 17 barn over 3 år. Vi er 4 barnehagelærere, og 7 fagarbeidere til sammen. Disse fordeles på 3 grupper, Ekorn, Hare og Elg. Ekorn er de minste, så Hare for de litt større, og de største går på Elg. Skolestarterne vil bli tatt ut på egne tilrettelagte opplegg året i gjennom.

- Vi kommer til å jobbe noe anderledes i år, på den måten at vi vil bruke 3 camp`er som vi skal rullere på. Det vil bli både faste og varierte oppgaver kyttet til de ulike campene året gjennom. Våre camper er Barnehagen, Koia og Lindberget. Barna blir levert og hentet i barnehagen som vanlig, men i den såkalte kjernetiden (ca. kl.10-14), vil barna være på gruppa sin camp, med aktiviteter ut fra denne i all hovedsak. De skal være 2 uker på hver camp, før det rulleres videre til neste camp. Aktivitetene vil bli styrt av et årshjul og årstidene, og vi kan nevne slik som fra jord til bord (mat fra naturen), naturkunnskap, fugler/fuglekasser, dyr/dyreliv, fysisk helse, motoriske ferdigheter, respekt for naturen, eventyr, lesing, sang og musikk, søvn og hvile i naturen osv. osv. 

- Vi er en NATURBARNEHAGE, og aktivitetene året gjennom vil bære preg av dette sjølsagt. Dette stiller krav og forventninger til personalet, barn og foreldrene. Rett type klær til vær, er f.eks veldig viktig for at barna skal få en god dag i barnehagen. Vi blir mye ute i naturen i alt slags vær, året gjennom.

- Jeg vil påpeke at Ekorn driver naturbarnehage på sitt nivå. Her handler det først og fremst om å bygge et grunnlag for videre utvikling og læring, og da må trygghet og omsorg ligge i bunn! Sjølsagt gjelder dette for alle våre barn, men vi skal ha ekstra fokus på dette på Ekorn. De vil f.eks ta naturen med seg inn i stedet, om ikke vær og andre forhold gjør det fornuftig å ta turen ut i naturen. Ekorn vil alltid ha avdelingen sin som sin egen plass, og den vil ikke bli brukt av noen andre. Så Ekorn blir på en måte noe "fredet", slik at de alltid vil ha muligheten til å trekke seg tilbake på sin trygge avdeling når de måtte ønske dette. 

- Vi vet vi er en stor og viktig del av barnas barndom, og vi har et sterkt ønske om å gi dem en GOD BARNDOM! Dette er noe vi er sammen med dere foreldre om også, så et godt samrabeid er viktig. Vi vil alle barnas beste!

 

Natursti:

- Foreldre ble sendt ut på en natursti som inneholdt spørsmål knyttet til vårt arbeid i barnehagen. Slik ble de også kjent med campene våre, ettersom naturstien gikk innom alle campene. De leverte sine svar skriftelig og anonymt. Dette for å prøve få frem alle sine synspunkt, også fra dem som ikke synes det er så kult å prate i større forsamlinger. 

I stikkordsform kan vi nevne noe av det som kom frem:

- Stor forståelse og enighet om viktigheten av gode sko og rette klær etter forholdene.

- Utefrokost: Noe ulike meninger om dette. Mange positive til en slik start på dagen, mens flere også påpeker at dette medfører misnøye/mistrivsel fra deres barn som gjør at det blir en dårlig start på dagen. Blir påpekt at det er mye bedre i sommerhalvåret, mens om vinteren er det ikke så bra, spesielt for de minste. 

- Dyr og høns i barnehagen er folk meget positive til, og ser nytten barna kan ha av dette på ulike måter.

- Bred enighet om at vi tar opp eventuelle saker med personalet direkte, og IKKE går rundt på bygda og slarver.

- Generelt stor og bred enighet om at naturbarnehage og mye tid oppe i trærne og ute i naturen er godt for barna. 

 

Mvh. Inge, styrer.