Hare, store 2019.

Hare store, består av to voksne og 5 barn. Dette er de største barna på haregruppa.

Vinteren og våren 2019 vil haregruppa deles i to grupper, hare små og Hare store.

Hare store består av pedagogisk leder Mona Jordmoen, og barne- og ungdomsarbeider Elin Simensen. I kjernetiden vil denne gruppa ha egne aktiviteter tilpasset barnegruppas alder og forutsetninger.