ELGGRUPPA 2018/2019

Pr. 1. november 2018 besto Elggruppa av 11 barn som alle skal starte på skolen høsten 2019, og 2 voksne.

På Elggruppa er vi mye ute på tur, og barna har da da ofte med egne sekker med selvsmurt niste. Vi har både korte og lange turmål rundt omkring i nærområdet.

I løpet av vinteren overnatter de eldste barna i koia vår og vi går da på måneskinnstur med truger. På våren har vi en flott to-netters overnattingstur for skolestarterne.

Vi bruker naturen som spiskammer og høster og foredler det vi kan hente fra naturen. På høsten har vi fokus på elgen, og vi er med på elgslakting.

Gruppa er også opptatt av skoleforberedende aktiviteter. Dette kan dreie seg om evnen til å ta egne valg, kunne samarbeide med andre, selvstendighet i påkledning, bruk av blyant og saks, språklig bevissthet osv. I løpet av året vil det også være noe samarbeid mellom skole og barnehage.

I år vil det igjen bli jevnlig bading på Søbakken skole.

 

Pedagogisk leder: Kristin Ryen

Fagarbeider : Annemone Hagelund

 

 

Mobilnummer : 953 05560