EKORNGRUPPA 2018/2019

På Ekorngruppa finner vi de minste barna i barnehagen, 1-2 åringene. 1. november 2018 bestod gruppa av 7 barn og 3 voksne.

På Ekorngruppa har vi først og fremst fokus på trygghet og tilknytning fordi vi ser at dette har stor betydning for barnas videre utvikling.

Vi er også opptatt av å gi barna allsidige og varierte sansemotoriske opplevelser. Dette oppnår vi bl.a gjennom små turer rundt omkring i nærmiljøet.

 

Pedagogisk leder:  Anita Brenna

Barnepleier: Marit Høimoen

Barne- og ungdomsarbeider : Unni Romie

 

 

Mobil nummer : 95305293