Eierstyret (ES) og Samarbeidsutvalget (SU)

Eierstyrets medlemmer velges av årsmøtet, som er barnehagens høyeste organ. Samarbeidsutvalget skal bestå av 2 representanter fra hver gruppe ( + 1 vara på hver gruppe): Eierstyret, ansatte og foreldre. Disse velges på høstens foreldremøte, og sitter 1 år om gangen.

Eierstyret 2019/2020:

Leder: Margrethe Bjørnstad Furali.

Nestleder: Jan Kolbjørn Pram.

Sekretær: Vibeke Vike.

Styremedlem: Jeanett Harviken.

Styremedelm: Michelle Stefanie Bergersen.

Styremedlem: Anette Lundteppen.

Ola-Petter Bakken 1. vara.

Izabela Lewicka Enger 2. vara.

 

Samarbeidsutvalget 2019/2020:

Kristin Ryen, representant ansatte.

Line Bekken, representant ansatte.

Margrethe Bjørnstad Furali, representant eierstyret.

Izabela Lewicka Enger, representant eierstyret.

Ida Øvre Andersen, representant foreldrene.

Michelle Stefanie Bergersen, representant foreldrene.

Nina Margrethe Danielsen, vara ansatte.

Ola Petter Bakken, vara eierstyret.

Vegard Wormdal, vara foreldrene.