Eierstyret (ES) og Samarbeidsutvalget (SU)

Eierstyrets medlemmer velges av årsmøtet, som er barnehagens høyeste organ. Samarbeidsutvalget skal bestå av 2 representanter fra hver gruppe ( + 1 vara på hver gruppe): Eierstyret, ansatte og foreldre. Disse velges på høstens foreldremøte, og sitter 1 år om gangen.

Eierstyret 2018/2019:

Leder: Jeanett Vedal Harviken.

Nestleder: Jan Kolbjørn Pram.

Sekretær: Vibeke Vike.

Styremedlem: Margrethe Bjørnstad Furali.

Ola-Petter Bakken 1. vara.

Izabela Lewicka Enger 2. vara.

 

Samarbeidsutvalget 2018/2019:

Kristin Ryen, representant ansatte.

Marit Høimoen, representant ansatte.

Margrethe Bjørnstad Furali, representant eierstyret.

Izabela Lewicka Enger, representant eierstyret.

Anne Marit Pedersen, representant foreldrene.

Silje Grinden, representant foreldrene.

Nina Margrethe Danielsen, vara ansatte.

Ola Petter Bakken, vara eierstyret.

Michelle Stephanie Bergersen, vara foreldrene.