Om barnehagen

Sørskogbygda Naturbarnehage ligger i Sørskogsbygda, 17 km øst for sentrum i Elverum kommune. I umiddelbar nærhet til barnehagen har vi store muligheter for fine naturopplevelser. Satsingsområder: Natur og friluftsliv, Sosial kompetanse, Språklig kompetanse.

Vi har en stor inngjerdet lekeplass med sandkasse, lekehus og husker. Utenfor gjerdet er det skogsområde med fine stier. Her har vi plassert ei tømmerkoie, en gapahuk og to Finnstad-lavvoer som blir benyttet nesten daglig. I tilknytning til disse er det bålplasser, hvor formiddagsmaten ofte blir tillaget og spist.

Fra 1. august 2019 vil vi tilbringe mye av dagen på våre faste camp`er. Vi har 3 camp`er, Barnehagen, Koia og Lavvo`n på Lindbergsjordet. Her vil gruppene være i kjernetiden, i et rulleringssystem på to uker pr. camp om gangen. Aktiviteter ut fra årstidene våre, og faste aktiviteter tilknyttet hver camp, vil skje her. 

Barnehagens lokaler er ikke bygd for barnehagedrift, men likevel har vi greid å utnytte lokalene på en hensiktsmessig måte, samtidig som de fyller alle krav i forhold til godkjenning.
Barnehagen er godkjent for 67 plasser i alderen 0 - 6 år. Barnehagen har pr. nå 11 faste ansatte inkludert styrer og vaktmester, samt eneklte engasjement. Samtlige ansatte har relevant utdanning som fagarbeidere eller barnehagelærere. De har også sjølsagt interesser innen natur og friluftsliv.

Åpningstider


Barnehagen har åpent hverdager
fra kl. 06.30 til kl. 17.00. Dersom mange nok foreldre har andre behov for åpningstid vil dette bli vurdert.

Barnehagen har 5 planleggingsdager.
Det er stengt fra 0 - 3 uker i juli (varierer fra år til år, blir bestemt av SU).

Pris


Hel plass koster kr 3040 i 11 mnd (+ 200 i matkostnader).
Søskenmoderasjon på 30% fom barn nr. 2.

Foreldresamarbeid og tilbakemeldinger om barnets dag
Vi legger vekt på et gode samarbeid med foreldrene: å gi så mye informasjon som mulig til foreldrene gjennom samtaler, foreldremøter og dagsrapporter med bilder av dagens aktiviteter.
Vi har et tett og nært foreldresamarbeid med daglig oppfølging av hvordan dagen i barnehagen har vært.
Vi ønsker alle foreldre velkommen til en barnehagedag sammen med barnet - det er noe barna setter stor pris på.

Sikkerheten i barnehagen
Å ivareta sikkerheten til barna er en av de viktigste oppgavene vi har i barnehagen, derfor har personalet vært gjennom ulike kurs for å ivareta sikkerhet, helse og miljø.
Barnehagene er relativt strengt regulert av myndighetene med hensyn til sikkerhet, og barnehagen har vært gjennom diverse godkjenninger. Det er utarbeidet rutiner og HMS system som skal ivareta sikkerheten.

Spising og mat
Barna spiser tre måltider hver dag. Frokost med egen matpakke, lunsj og frukt.
Barna får anledning til å delta i forberedelsene til måltidene.
Deler av året tilberedes og spises lunsjmåltidet ofte ved en av bålplassene.
Vi ønsker å bidra til at barna får sunne matvaner. Det er fint om dere foreldre kan hjelpe oss med dette. Derfor oppfordrer vi dere foreldre til å smøre sunne matpakker til frokost (tips; lite sukker, grovt brød, frukt/grønt.) En gang i uken vil brødmaten byttes ut med ett varmt måltid.
Fra den 1. april til 1. oktober spiser vi frokost i koia eller ute ved bålplassen, en dag i uka. Barna møter påkledd i barnehagen. De aller minste barna som kommer ETTER kl. 7.30, kan få tilbud om innefrokost. Da må vi evt. ha beskjed på forhånd.

 

Soving i barnehagen
Barn har behov for nok søvn, kanskje spesielt i barnehagen.
Barn som har behov for å sove i barnehagen gjør det i sine egne vogner ute, eller i hengekøyer ute i naturen.
Er det for kaldt sover de inne.

.