Spikkeregler- Sørskogbygda Naturbarnehage

- Sitt ned før du tar kniven ut av slira

- Sitt med bena fra hverandre

- Sitt med god avstand til sidemannen

- Spikk alltid vekk fra kroppen

- Gå aldri foran noen som spikker

- Sett kniven tilbake i slira før du reiser deg