Tips til ulike nettsider og aktivteter.

Legger ved noen linker med tips til ulike nettsteder og aktiviteter dere kan benytte dere av i disse dager.