Korrigering av foreldrebetalingen.

Stopp i foreldrebetalingen. Faktura for april måned, skal ikke betales.