Gradvis åpning av barnehager

Elverum kommune ønsker å informere noe etter gårsdagens bestemmelser fra regjeringen vedr. en gradvis åpning av barnehagene.