Veilederen for barnehager er klar!

Da kom endelig veilederen for smittevern i barnehagen, som vi vil jobbe ut fra fremover.