Våre midlertidige reduserte åpningstider.

Vedlagt ligger info om våre midlertidige reduserte åpningstider. Dette er tidsrammen barnehager i Elverum er satt til å forholde seg til.