Planleggingsdag.

Påminnelse om dette barnehageårets siste planleggingsdag.

Torsdag 30. april, har vi i Sørskogbygda naturbarnehage planleggingsdag, i likhet med alle de kommunale barnehagene. Dermed er barnehagen da stengt.