Oppdatering sykdomstegn barn, og videre smittevern.

Kommunelegen og barnehagesjefen kom i dag med noen oppdateringer vedr. sykdomstegn på barn, og smittevernet i barnehagen.

Oppdatering 2.juni 2020

 

Se vedlegg.

 

Styrer.