Velkommen til nytt barnehageår!

Sommerferien går mot slutten, og vi ønsker nye og "gamle" barn hjertelig velkommen til et nytt barnehageår!

Verden og landet vårt bærer desverre fortsatt preg av koronaviruset, og det er fortsatt mye usikkerhet knyttet til dette, noe som igjen også berører oss i barnehagen. Vi vil fortsatt ha reduserte åpningstider og fokus på smittevern. Våre åpningstider vil fortsatt være fra kl. 7-15.30, i første omgang ut første uka i august (uke 32). 

Kommende uke, uke 31, vil de barna som er tilstede, være 1 kohort. Henting og levering skjer ved gapahukene på jordet. 

Vi har alle, ansatte/foreldre/barn gjort en kjempejobb etter viruset ble kastet over oss, tatt hensyn, vist omsorg og vært fleksible. Det har vært en helt ny situasjon for alle, det har vært utfordrende, preget av mye usikkerhet, men dere skal alle ha en stor takk for hvordan vi sammen har løst situasjonen.  Dette må vi fortsette med så lenge det er nødvendig, og kommer tilbake til normale forhold.

 

Vi ønsker alle velkommen til et nytt og spennende barnehageår!