Info til foreldrene om barnehagehverdagen og våre smitteverntiltak, ved de ulike nivåene (grønt, gult og rødt).

En siste oppdatering fra UDIR. Informasjon til dere foreldre om barnehagehverdagen i disse tider, følg linken.