Årets juletrefest er avlyst.

Menighetsrådet kommer ikke til å ta initiativ til å arrangere juletrefest på Sørskogbygda samfunnshus dette året, grunnet usikre tider med tanke på koronaen.

Juletrefesten arrangeres normalt på Sørskogbygda samfunnshus, gjennom et samarbeid mellom menighetsrådet i Sørskogbygda, og foreldrene til årets 5 åringer i barnehagen. Menighetsrådet har gitt oss beskjed om at de i år, ikke vil ta initiativ til å arrangere noen juletrefest grunnet den usikre koronasituasjonen. Barnehagen, med SU i ryggen, stiller seg bak denne avgjørelsen.

Om enkelte allikevel ønsker å arrangere sin egen variant av årets juletrefest, er dette noe foreldrene selv må ta initiativ til, og de må da evt. selv stå ansvarlig for arrangementet.

 

Styrer.