Tilbake til GULT NIVÅ.

Da ble det med ei uke på rødt nivå, så går vi tilbake til gult fra og med mandag 16. november.

Det har vært en god dugnadsånd, og vi er stolte av foreldrenes og våre ansattes innsats denne røde uka vi nå har vært, og er inne i. Det har ikke vært nye tilfeller av påvist smitte i barnehager og skoler i Elverum kommune denne uka, og det virker til at smittebegrensningen og iverksatte tiltak, har fungert. Derfor har kommunelegen bestemt at vi kan gå tilbake til gult nivå igjen.

Styrer.