FORELDRERÅDET

På foreldremøtet i barnehagen 29. januar 2014 ble disse personene valgt:

 

Kjell Are Grønstad - leder av foreldrerådet

 

Ellen Jeanett Ottershagen Lie - nestleder av foreldrerådet

 

Hege Håberget - vara

 

De sitter også som foreldrenes representanter i samarbeidsutvalget.