HVERDAGSLYKKE

I forbindelse med årets medarbeidersamtaler ble personalet i barnehagen utfordret til å si noe om hva de opplevde som hverdagslykke. Her kommer en liten "smakebit":

 

 • når barna smiler til meg når jeg sier hei til dem

 • at barna kommer løpende for å si hei til meg når jeg kommer

 • kan av og til være vanskelig å krype ut av sengen på morgenen, men når jeg kommer til barnehagen og møter alle barna som blidt roper navnet mitt når jeg kommer, da er alt glemt. Det er hverdagslykke for meg!

 • gjensynsglede med barna

 • gode klemmer fra barna

 • når jeg ser at jeg betyr noe for barna

 • når barna kommer med gode/positive kommentarer (fordi jeg kan så morsomme sanger, at de vil kjøpe blomster til meg osv.)

 • når barna sier/gjør morsomme ting – gullkorn fra barna

 • når barn som ofte sier de kjeder seg/at noe er kjedelig sier at noe har vært morsomt

 • når jeg ser framgang/utvikling/fremskritt hos enkeltbarn - og spesielt de som en har bekymret seg litt for eller har jobbet litt ekstra med

 • når jeg ser hvor trygge barna er i bhg.

 • når jeg ser at barna trives og har det bra

 • når jeg er sammen med humoristiske barn

 • når jeg opplever den gode samtalen med enkeltbarn

 • når du står i en konfliktsituasjon med et barn og klarer å løse denne på en måte som ender med smil

 • når jeg ser barna glede seg over egen mestring

 • godt gjennomførte samlingsstunder/aktiviteter

 • når jeg får synge, lese og fortelle for barna

 • når jeg kjenner at jeg får brukt meg fysisk og mentalt, får gjort noe sammen med barna

 • hyggelige utefrokoster, der du ser at barna koser seg

 • turene, når jeg ser at alle barna, uavhengig av gruppe, koser seg og har det bra

 • når jeg kommer ut i skogen med gruppa og ser at barna forsvinner til alle kanter for å leke

 • første dagen etter sommerferien når de nye Elgbarna med en gang spør når vi skal gå på tur

 • når jeg ser de strålende barneansikt etter overnattingene i barnehagen

 • når du f.eks på 17. mai opplever at barnehagebarna heller vil være sammen med deg enn foreldrene i 17.mai-toget

 • når du møter skolebarn som blir glade når de ser deg og sier at de savner barnehagen

 • når barna kryper opp på fanget mitt for å kose

 • når barna viser meg tillit

 • samværet med barna generelt

 • synes det er fantastisk å få bli kjent med så mange små og store mennesker

 • opplever at hver alder har sin sjarm