LEDIGE BARNEHAGEPLASSER

Vi har noen ledige barnehageplasser, både for barn over og under 3 år.

Ved behov er det bare å ta kontakt med barnehagen!