NY LAVVO KLAR FOR BRUK

Av og til tar ting veldig lang tid:

- høsten 2012 hadde vi basar til inntekt for nok en tre-lavvo

- vi kom til enighet med grunneier om plassering av lavvoen våren 2013, kommunen ga sin tillatelse og

   lavvo ble innkjøpt

- utfordringen kom da vi skulle planlegge frakt av lavvoen ned til lavvo-plassen. Området vi skulle frakte

  lavvoen gjennom var nyplantet, og det var derfor ikke ønskelig at vi kjørte der med traktor og henger.

  Alternativet var å frakte lavvoen ned på snøen - eller se oss om etter et nytt område!

- vinteren tok vi kontakt med eieren av Øvre Lindberget, som var positiv til å ha en lavvo på sitt  

  område.  Vi ble enige om en plassering og skrev en avtale for bruk av området

- Denne gangen krevde kommunen en søknad om byggetillatelse, og denne ble sendt våren 2014.

  Tillatelse ble gitt i juni

- I august satte styret opp lavvoen, og søknad om ferdigattest ble sendt

- 17. september 2014 fikk vi endelig ferdigattesten tilbake fra kommunen, OG NÅ ER DEN NYE LAVVOEN

   KLAR TIL BRUK, med ny bålplass foran og vår egen utedo like ved

 

Lindberget er et spennende område å utforske - med små og store bakker, annen skog enn nede ved barnehagen, dyretråkk, mye sopp, vårt eget klatreberg like ved, gammelt bjørnehi, fabelaktig utsikt mm. Vi gleder oss til å ta området i bruk!