BARNEHAGEN ER 20 ÅR

Den 1. november 2014 er det 20 år siden Sørskogbygda Naturbarnehage SA (den gangen Sørskogbygda Vels barnehage) ble åpnet.

 

Dette ønsker vi å feire med «ÅPEN BARNEHAGE»

ONSDAG 15. OKTOBER 2014 KL. 1600-1800.

 

Alle som går i barnehagen, selv har gått i barnehagen, er eller har vært foreldre i barnehagen – eller har jobbet i barnehagen

 

inviteres herved til å være sammen med oss!

 

 

 

Vi byr da på gratis pølser, kaker, saft og kaffe.

 

Hilsen jubileumskomiteen