sanger og regle Ekorngruppa Januar 2015

JANUAR DIKT:
Snøkrystaller
Snø som faller
Snø på trærne
Snø på klærne
Snø på bakken
Au! Snø i nakken!

JANUAR SANGER:
Se nå snør det, ja det gjør det,
Tett i tett i tett. Snø i nakke, nese .Snø i hele fjeset.
Se opp snør det,ja det gjør det
Tett i tett i tett.

Er du veldig glad og vet det, ja så klapp (klapp, klapp)
Er du veldig glad og vet det, ja så klapp (klapp, klapp)
Er du veldig glad og vet det, så la alle mennesker se det.
Er du veldig glad og vet det, ja så klapp.

Er du veldig glad og vet det ja så tramp (tramp, tramp) osv...