I NATUREN

Nå som det er Friluftslivets år kan det vel passe å komme med påminnelsene fra dette lille diktet.....

Bryt ikke gjerde, lukk igjen grind!

Tenn ikke ild i tørrvær og vind!

Bryt ikke kvister, skjær ikke bark!

Sleng ikke avfall i skog og mark!

Skad ikke såflekker, planter og bar

og fugler og reder i busker og snar!

Bryt ikke villmarkens ro og fred!

Rydd og slukk på ditt hvilested!

Ferdes i skogen med åpent sinn,

husk at dens skjønnhet og fred er din!