TUBFRIM

Det er mange måter å støtte humanitært arbeid på. Å samle inn brukte frimerker er en av dem....

TUBFRIM er en organisasjon som i over 85 år har samlet inn brukte frimerker, prospektkort og telekort. Dette videreselger de til frimerkeforhandlere, privatpersoner og samlere i Norge og mange andre land. TUBFRIM eies av Nasjonalforeningen for folkehelsen, og i  2014 delte de ut kr. 650 000 til helse- og trivselsfremmende tiltak for funksjonshemmede barn og unge i Norge, og til bekjempelse av tuberkulose.

På kontoret i barnehagen står det nå en samleeske for brukte frimerker og telekort. BIDRAG TIL DENNE ESKEN MOTTAS MED TAKK. Dette er f.eks noe barn kan bidra med....