BETALING AV BARNEHAGEPLASS

På årsmøtet i Sørskogbygda Naturbarnehage SA den 26.03.2015 ble det vedtatt at foreldrebetalingen skal følge den nasjonale maksprisen for barnehageplass, og at endringen skal gjøres gjeldende fra 1. mai. Videre er det vedtatt at satsene for kostpenger, søskenmoderasjon og kontingent skal videreføres.

 

Følgende satser for foreldrebetaling gjelder da fra 01.05.2015:

 

1 barn                             Bhg.plass       Kostpenger   Totalt____

100 % plass (5 dgr./uke)  kr. 2580         kr. 200          kr. 2780

80 % plass (4 dgr./uke)    kr. 2322         kr. 160          kr. 2482

60 % plass (3 dgr./uke)    kr. 1806         kr. 120          kr. 1926

50 % plass                       kr. 1548         kr. 100          kr. 1648

 

Barnehageåret starter 1. august, og det betales for 11 måneder (ingen betaling i juli).

 

Det gis 30 % søskenmoderasjon for barn nummer 2 og 50 % søskenmoderasjon for barn nr. 3 i samme husstand. Det gis ikke moderasjon på kostpenger.

 

Kjøp av ekstradager (når bemanningen tilsier at dette er forsvarlig) - dagprisen pr. barn er 10 % av full plass. Det gis søskenmoderasjon som for fast månedsbetaling.

 

Barnehageplassen betales forskuddsvis og bankgiro blir sendt ut i midten av måneden fra Øverby Regnskap AS. Forfallsdato er den 1. i hver måned.

 

Ved oppsigelse/reduksjon av barnehageplass gjelder foreldrebetalingen for hele måneden, og det er 2 måneders oppsigelses-/reduksjonsfrist jfr. vedtektene.

 

Tilbudet om barnehageplass opphører ved betalingsrestanser på 2 måneder. Forut for oppsigelse av plass blir det sendt ut 2 purringer: etter 14 dager og 1 måned. Ved uteblivelse av innbetaling går kravet til inkasso.

 

Sørskogbygda Naturbarnehage er en medlemsbarnehage med årskontingent. Betalt årskontingent er en forutsetning for å få/beholde plass i barnehagen.