NATURPILOTER

Gjennom hele Friluftslivets år 2015 tilbyr PBL (Private Barnehagers Landsforbund) kurset "Naturpilotene - med barnehagen på tur i nærmarka" til ansatte i private og kommunale barnehager.

Målet er å utdanne naturpiloter i barnehagene, som igjen skal være inspiratorer for kollegaer, barn og foreldre til å bli enda flinkere til å bruke barnehagens nærområder til små og store turer.

 

Den 5. mai fikk barnehagen sine egne naturpiloter - Anita og Trine.

 

En naturpilot må

- møte barna med nærhet og varme

- legge egne interesser til side og se hva som trigger barna

- skape glede over natur og naturopplevelser

- glede seg over å sanse

- glede seg over å være sammen

 

Gå gjerne inn på naturpilotene.no for å se hva det innebærer å være naturpilot. Under de ulike kursstedene finner dere også mer informasjon om betydningen av natur- og friluftsliv.

 

Boktips: "Mangfoldig naturglede i barnehagen. Lek med natur, miljø og teknikk." (Lars Maanum)