Barnegruppene

Som tidligere år har vi valgt å dele barnegruppa inn i 4 mindre grupper - Ekorn, Hare, Rev og Elg. For å nå hvert enkelt barn på en best mulig måte ønsker vi å ha små grupper. De fleste barna begynner på Ekorn, går etterhvert over på Hare, deretter Rev, og avslutter på Elg. Denne måten å organisere barnegruppene på sikrer også en naturlig progresjon i det pedaogiske arbeidet. Dette har vi illustrert i trappene våre i årsplanen.