Siste oppdatering korona/smittevern/sjukdom

Vi har i dag fått de siste oppdateringene fra kommuneoverlegen vedr. koronaen, sjuke barn, smittevernet osv.

Se vedlegg.

Oppdatering korona, smittevern, sjukdom 31. september 2020

 

HUSK AT DISSE REGLENE SOM SKRIVET VISER TIL, GJELDER BARN OG ANSATTE I BARNEHAGEN, MEN OGSÅ FORELDRE/FORESATTE SOM LEVERER/HENTER I BARNEHAGEN! Ingen sjuke personer skal levere/hente barn i barnehagen, da må dere se på andre løsninger for dette.