"Mobbelov" og noe nytt i barnehageloven.

Fra og med 1. januar 2021, kom det noen nye forandringer i barnehageloven. Den viktigste for barn, foreldre og ansatte sin del, er den såkalte "mobbeloven", det psykososiale barnehagemiljøet. Den nye loven skal sørge for at alle barn får en trygg og god barnehagehverdag, og inneholder bl.a. en aktivitetsplikt hvor barnehagen har plikt til å undersøke, og evt. iverksette tiltak når man opplever at barn ikke har det bra i barnehagen, eller også kun ved mistanke om dette.

Barnehagemiljø, UDIR, nytt regelverk barnehagemiljøet.

 

Se vedlegget for mer informasjon om dette.

 

Mvh. styrer