Årsplan 2018 - 2023

Her er årsplanen for Sørskogbygda naturbarnehage 2018-2023. Den er utarbeidet av vårt personale, ut fra en felles mal for alle barnehager i Elverum kommune. Vi i barnehagen ønsker små og store et godt barnehageår! For å lese årsplanen: Trykk på linken under.