/>

Om barnehagen

Sørskogbygda Naturbarnehage ligger i Sørskogbygda, 17 km øst for sentrum i Elverum kommune. I umiddelbar nærhet til barnehagen har vi store muligheter for fine naturopplevelser. Satsingsområder: Natur og friluftsliv, Sosial kompetanse, Språklig kompetanse. Husmannspedagogikken står også sentralt hos oss i det daglige.

Kort om oss

Vi har en stor inngjerdet lekeplass med bl.a. sandkasse, lekehus og husker. Utenfor gjerdet er det skogsområde med fine stier, tømmerkoie, gapahuker, lavvoer osv., som blir benyttet daglig. I tilknytning til disse er det bålplasser, hvor maten ofte blir tillaget og spist.

En vanlig hverdag hos oss, tilbringer barna mye av dagen på våre faste camp`er. Vi har 3 camp`er, Camp Barnehagen, Camp Koia og Camp Villmark nedi skogen. Her vil gruppene være i kjernetiden, i et rulleringssystem på to uker pr. camp om gangen. Aktiviteter ut fra årstidene våre, og faste aktiviteter tilknyttet hver camp, vil skje her. 

Barnehagens lokaler er ikke bygd for barnehagedrift, men likevel har vi greid å utnytte lokalene på en hensiktsmessig måte, samtidig som de fyller alle krav i forhold til godkjenning.
Barnehagen er godkjent for 67 plasser i alderen 0 - 6 år. Barnehagen har pr. nå 11 faste ansatte inkludert styrer. Samtlige ansatte har relevant utdanning som fagarbeidere eller barnehagelærere. De har også sjølsagt interesser innen natur og friluftsliv.

Åpningstider

Barnehagen har åpent hverdager fra kl. 06.45 til kl. 16.30. Dersom mange nok foreldre har andre behov for åpningstid, vil dette bli vurdert, og det samme motsatt om vi trenger innskrenke åpningstidene. 

Foreldre som ber om utvidet åpningstid, skriver under en avtale utformet av barnehagen, hvor man forplikter seg til ikke å misbruke en slik utvidelse av åpningstiden. Vi ønsker best mulig bemanning når behovet er størst, derfor bestemte vi å begrense åpningstidene våre fom. høsten 2021. 

Barnehagen har 5 planleggingsdager i løpet av barnehageåret, og følger i utgangspunktet planleggingsdagene i kommunen.
Det er stengt fra 0 - 3 uker i juli (varierer fra år til år, dette blir bestemt av barnehagens samarbeidsutvalg (SU), på høsten gjeldende barnehageår.

VIKTIG: Nye bestemmesler gjeldende fra og med januar 2023, v/stenging i høytider: Barnehagen er stengt onsdag før skjærtorsdag i påsken, juleaften og hele romjulen.

Pris (Gjeldende fra og med 1.januar 2023)

Hel plass koster kr. 3000 i 11 mnd (+ 350 i matkostnader). VIKTIG å merke seg at barnehagen til enhver tid følger maksprisen som blir satt av Stortinget. 

Søskenmoderasjon på 30% fom barn nr. 2.

Fra og med august 2023, vil det være gratis barnehageplass for barn nr.3.

Hver familie må betale en årlig kontigent (medlemsavgift) på kr. 350- pr. husstand.

Vi tilbyr følgende plasstørrelser: 100%.

Foreldresamarbeid og tilbakemeldinger om barnets dag


Vi legger vekt på et godt samarbeid med foreldrene: å gi så mye informasjon som mulig til foreldrene gjennom samtaler, foreldremøter og dagsrapporter med bilder av dagens aktiviteter.
Vi har et tett og nært foreldresamarbeid med daglig oppfølging av hvordan dagen i barnehagen har vært.
Vi ønsker alle foreldre velkommen til en barnehagedag sammen med barnet - det er noe barna setter stor pris på. Det er en fordel om foreldrene bruker våre nettsider aktivt, og gjennom disse viser interesse for sitt barns hverdag i barnehagen. Vi oppfordrer også om å bruke Kidplan aktivt, her legges det ut planer, bilder osv. Mye av kommunikasjonen mellom barnehagen og foreldrene skjer også her.

Sikkerheten i barnehagen


Å ivareta sikkerheten til barna er en av de viktigste oppgavene vi har i barnehagen, derfor har personalet vært gjennom ulike kurs for å ivareta sikkerhet, helse og miljø.
Barnehagene er relativt strengt regulert av myndighetene med hensyn til sikkerhet, og barnehagen har vært gjennom diverse godkjenninger. Det er utarbeidet rutiner og via PBL HMS MENTOR, har vi et system som skal ivareta sikkerheten.

Barna er forsikret hele døgnet så lenge de har plass i denne barnehagen (se egen fane om forsikring av ditt barn).

Spising og mat


Barna spiser tre måltider hver dag. Frokost med egen matpakke, lunsj og frukt.
Barna får anledning til å delta i forberedelsene til måltidene.
Lunch spises daglig på den campen barnet til enhver tid tilhører. 
Vi ønsker å bidra til at barna får sunne matvaner. Det er fint om dere foreldre kan hjelpe oss med dette. Derfor oppfordrer vi dere foreldre til å smøre sunne matpakker til frokost (tips; lite sukker, grovt brød, frukt/grønt.) En gang i uken vil brødmaten byttes ut med ett varmt måltid.

Soving i barnehagen


Barn har behov for nok søvn, kanskje spesielt i barnehagen.
Barn som har behov for å sove i barnehagen gjør det i sine egne vogner ute, eller i hengekøyer ute i naturen. Vi gjør så godt vi kan for å imøtekomme foreldrene sine ønsker vedr. barnets søvn, og behov for hvile. Et tett samarbeid er viktig her. 
Er det for kaldt sover de innendørs, eller i oppvarmede husrom.