/>

Om barnehagen

Sørskogbygda Naturbarnehage ligger i Sørskogbygda, 17 km øst for sentrum i Elverum kommune. I umiddelbar nærhet til barnehagen har vi store muligheter for fine naturopplevelser. Satsingsområder: Natur og friluftsliv, Sosial kompetanse, Språklig kompetanse. Husmannspedagogikken står også sentralt hos oss i det daglige.

Kort om oss

Vi har en stor inngjerdet lekeplass med bl.a. sandkasser, lekehus, husker og akebakke på vinterstid. Utenfor gjerdet er det skogsområder med fine stier, tømmerkoie, gapahuker, lavvo, skiløyper osv., som blir benyttet daglig. I tilknytning til flere av disse stedene, er det bålplasser, hvor maten ofte blir tillaget og spist.

En vanlig hverdag hos oss, tilbringer barna mye av dagen på våre faste camp`er. Vi har 3 camp`er, Camp Barnehagen, Camp Koia og Camp Villmark nedi skogen. Her vil gruppene være i kjernetiden, i et rulleringssystem på to uker pr. camp om gangen. Aktiviteter ut fra årstidene våre, og faste aktiviteter tilknyttet hver camp, vil skje her. 

Barnehagens lokaler er ikke bygd for barnehagedrift, men likevel har vi greid å utnytte lokalene på en hensiktsmessig måte, samtidig som de fyller alle krav i forhold til godkjenning.
Barnehagen er godkjent for 67 plasser i alderen 0 - 6 år. Barnehagen har pr. nå 11 faste ansatte inkludert styrer. Samtlige ansatte har relevant utdanning som fagarbeidere eller barnehagelærere. De har også sjølsagt interesser innen natur og friluftsliv.

Åpningstider

Barnehagen har åpent hverdager fra kl. 06.45 til kl. 16.30. Dersom mange nok foreldre har andre behov for åpningstid, vil dette bli vurdert, og det samme motsatt om vi trenger innskrenke åpningstidene. 

Foreldre som ber om utvidet åpningstid, skriver under en avtale utformet av barnehagen, hvor man forplikter seg til ikke å misbruke en slik utvidelse av åpningstiden. Vi ønsker best mulig bemanning når behovet er størst, derfor bestemte vi å begrense åpningstidene våre fom. høsten 2021. 

Barnehagen har 5 planleggingsdager i løpet av barnehageåret, og følger i utgangspunktet planleggingsdagene i kommunen.
Det er stengt fra 0 - 3 uker i juli (varierer fra år til år, dette blir bestemt av barnehagens samarbeidsutvalg (SU), på høsten gjeldende barnehageår.

VIKTIG: Nye bestemmelser gjeldende fra og med januar 2023, v/stenging i høytider: Barnehagen er stengt onsdag før skjærtorsdag i påsken, juleaften, nyttårsaften og hele romjulen.

Pris (Gjeldende fra og med 1.januar 2023)

Hel plass koster kr. 3000 i 11 mnd (+ 350 i matkostnader). VIKTIG å merke seg at barnehagen til enhver tid følger maksprisen som blir satt av Stortinget. 

Søskenmoderasjon på 30% fom barn nr. 2.

Fra og med august 2023, vil det være gratis barnehageplass for barn nr.3.

Hver familie må betale en årlig kontigent (medlemsavgift) på kr. 350- pr. husstand.

Vi tilbyr følgende plasstørrelser: 100%.

Foreldresamarbeid og tilbakemeldinger om barnets dag


Vi legger sjølsagt vekt på et godt samarbeid med foreldrene, og god kommunikasjon alle veier bidrar til et godt utgangspunkt for dette samarbeidet. Vi bruker Kidplan som et kommunikasjonsverktøy, som dere skal få/ha god kjennskap til her hos oss. I tillegg har vi jevnlige samtaler, foreldremøter og foruten vårt daglige møte med foreldre vedlevering og henting av barna.
Vi har et tett og nært foreldresamarbeid med daglig oppfølging av hvordan dagen i barnehagen har vært, også her brukes Kidplan til f.eks dagsrapporter foruten praten ved hentesituasjonen.

Det er en fordel om foreldrene bruker våre nettsider og spesielt Kidplan aktivt, og gjennom disse viser interesse for sitt barns hverdag i barnehagen. På Kidplan legges det ut planer, dagsrapporter, bilder osv. Å se på bilder hjemme fra barnets dag i barnehagen sammen med barnet, og samtale med barnet rundt disse bildene, kan være veldig fine og gode stunder for dere sammen, og som kan bygge oppunder barnets læring og utvikling.

Sikkerheten i barnehagen


Å ivareta sikkerheten til barna er en av de viktigste oppgavene vi har i barnehagen, derfor har personalet vært gjennom ulike kurs for å ivareta sikkerhet, helse og miljø. Alle ansatte gjennomfører årlig et førstehjelpskurs rettet spesielt mot barn i vår aldersgruppe. 
Barnehagene er relativt strengt regulert av myndighetene med hensyn til sikkerhet, og barnehagen har vært gjennom diverse godkjenninger. Det er utarbeidet rutiner, og via PBL HMS MENTOR har vi et system som skal ivareta sikkerheten.

Barna er forsikret hele døgnet så lenge de har plass i denne barnehagen (se egen fane om forsikring av ditt barn).

Spising og mat


Barna spiser tre måltider hver dag. Frokost med egen matpakke, lunsj og frukt.
Barna får anledning til å delta i forberedelsene til måltidene.
Lunch spises daglig på den campen barnet til enhver tid tilhører. 
Vi ønsker å bidra til at barna får sunne matvaner. Det er fint om dere foreldre kan hjelpe oss med dette. Derfor oppfordrer vi dere foreldre til å smøre sunne matpakker til frokost (tips; lite sukker, grovt brød, frukt/grønt.) En gang i uken vil brødmaten byttes ut med ett varmt måltid.

Soving i barnehagen


Barn har behov for nok søvn, kanskje spesielt i barnehagen.
Barn som har behov for å sove i barnehagen gjør det i sine egne vogner ute, eller i hengekøyer ute i naturen. Vi gjør så godt vi kan for å imøtekomme foreldrene sine ønsker vedr. barnets søvn, og behov for hvile. Et tett samarbeid er viktig her. 
Er det for kaldt sover de innendørs, eller i oppvarmede husrom.