Natur og friluftsliv

* Livet er gøtt inne, men bæst ute * Ta vare på opplevelsene * Kultur og tradisjoner * Glede ved friluftsliv * Læring * Språklig aktivitet * Gode naturopplevelser * Omsorg * Motorisk utvikling * Ta vare på naturen * Lek og moro * Sosialt samspill * Trygghet * Husmannspedagogikk

Vi ser på naturen som en naturlig lærings- og opplevelsesarena.
Her får barna kunnskap om naturen, de gis mange muligheter for å utforske, eksperimentere, undre seg og prøve ut egne ferdigheter.
Naturen er en lekeplass som stadig er i endring, fra dag til dag og gjennom hele året. Her er det ikke alltid lekeapparater som voksne på forhånd har bestemt skal brukes til å klatre, skli eller huske. Her er det barna som gjennom sine kreative løsninger finner klatremuligheter, steder de kan skli, plasser egnet for rollelek osv.
Gjennom natur- og friluftsliv utvikler barna sine motoriske ferdigheter. I fellesskapet med andre utvikler de sin sosiale kompetanse og språket brukes aktivt hele veien.
Frisk luft og fysisk aktivitet gir barnet en sunn start på livet!
Turer i nærområdet gir mange fine opplevelser og mange gode barndomsminner.

Barna deltar også aktivt i mye av det daglige arbeidet, og vi gir dem nødvendig tid til dette. Husmannspedagogikken ligger vårt hjerte nært, og det gir mye læring og omsorg i at barna deltar i arbeid som blant annet hønestell, klesvask, sortering av matvarer og å holde orden og renhold på sine camper.


Vi håper med vår måte å drive barnehage på, at dette skal legge et godt livsgrunnlag for unga, bli trygge og robuste, lærer å ta vare på hverandre, naturen, dyr og ting rundt seg, slik at de kan bygge videre på dette oppover i barnedommen og ut i voksenlivet!