/>

Natur og friluftsliv

* Livet er gøtt inne, men bæst ute * Ta vare på opplevelsene * Kultur og tradisjoner * Glede ved friluftsliv * Læring * Språklig aktivitet * Gode naturopplevelser * Omsorg * Motorisk utvikling * Ta vare på naturen * Lek og moro * Sosialt samspill * Trygghet

Vi ser på naturen som en naturlig lærings- og opplevelsesarena.
Her får barna kunnskap om naturen, de gis mange muligheter for å utforske, eksperimentere, undre seg og prøve ut egne ferdigheter.
Naturen er en lekeplass som stadig er i endring, fra dag til dag og gjennom hele året. Her er det ingen lekeapparater som voksne på forhånd har bestemt skal brukes til å klatre, skli eller huske. Her er det barna som gjennom sine kreative løsninger finner klatremuligheter, steder de kan skli, plasser egnet for rollelek osv.
Gjennom natur- og friluftsliv utvikler barna sine motoriske ferdigheter. I fellesskapet med andre utvikler de sin sosiale kompetanse og språket brukes aktivt hele veien.
Frisk luft og fysisk aktivitet gir barnet en sunn start på livet!
Turer i nærområdet gir mange fine opplevelser og mange gode barndomsminner.
Og på sikt håper vi at dette bidrar til at barna ønsker å ta vare på naturen!