Forsikring av ditt barn.

Visste du at barnehagen har valgt en ulykkesforsikring for barna som gjelder HELE DØGNET, også utenom barnehagetiden??!

Barna er forsikret i Gjensidige forsikring, gjennom barnehagen.

Behandlingsutgifter:

Forsikringen av ditt barn dekker også behandling etter skader og ulykker, slik som:

- Alle typer skader som må behandles av offentlig tannlege eller lege (unntatt tannskade pga. spising).

- Medisiner foreskrevet av lege eller tannlege.

- Proteser.

- Behandling hos kiropraktor etter henvisning av lege.

- Reiseutgifter i forbindelse med behandling som er dekket av forsikringen.

Forsikringsdekning:

- Invaliditet: 500.000 kr.

- Død: 100.000 kr.

- Behandlingsutgifter: Maks 50.000 kr.

- Egenandel: 500 kr. 

 

Kontakt barnehagen for å få skademeldingsskjema. Ferdig utfylt skjema leveres daglig leder som håndterer dette videre. 

Forsikringen gjelder så lenge barnet har plass i denne barnehagen!

FOR MER INFORMASJON OM FORSIKRINGSVILKÅR, TA KONTAKT MED BARNEHAGEN.