EKORN 2022/2023

På Ekorngruppa finner vi de minste barna i barnehagen, 1-2 åringene. Det er nå 11 barn til sammen på Ekorn, og 3 voksne. Trygghet og omsorg er høyeste prioritet her!

På Ekorngruppa har vi først og fremst fokus på trygghet og tilknytning fordi vi ser at dette har stor betydning for barnas videre utvikling.

Vi er også opptatt av å gi barna allsidige og varierte sansemotoriske opplevelser. Dette oppnår vi bl.a gjennom små turer rundt omkring i nærmiljøet.

Barne på Ekorn vil få en naturlig tilnærming til naturen gjennom ulike, tilpassede aktiviteter på våre camper året gjennom. Her kan vi f.eks. ta med naturen inn, i stedet for å ta turen ut i naturen om forholdene ikke innbyr til positive opplevelser for de små. Ekorn vil alltid ha sin egen trygge havn inne på avdelingen, hvor de kan trekke seg tilbake i fred og ro da det er behov for dette.

 

 

Pedagogisk leder:  Anita Brenna.

Fagarbeider: Nina Margrethe Danielsen.

Fagarbeider: Unni Romie.

 

Mobil nummer : 95305293