ELG 2022/2023

De eldste barna går på Elg, og de er nå 10 stk. De har med seg 2 voksne. De tilbringer mye tid ute i naturen. De kommende skolestarterne har ca. en gang i uka, eget opplegg, kalt KLUBBEN. Her jobbes det bl.a. med læringsprogrammet Salaby, som også skolen bruker. Det går på lek med tall, bokstaver og lyder, samt sosial læring. Det handler ikke om at de skal kunne skrive og lese mest mulig da de starter på skolen, men viktigere er det hvordan de takler det sosiale, samspillet med andre barn og voksne. De skal bli mest mulig trygge på seg sjøl, og i gruppe med andre barn.

På Elggruppa er vi mye ute på tur ut fra campen vi tilhører, og barna har da da ofte med egne sekker med selvsmurt niste. Vi har både korte og lange turmål rundt omkring i nærområdet.

I løpet av vinteren overnatter de eldste barna i koia vår og vi går da på måneskinnstur med truger. På våren har vi en flott to-netters overnattingstur for skolestarterne.

Vi bruker naturen som spiskammer og høster og foredler det vi kan hente fra naturen. På høsten har vi fokus på elgen, og vi er med på elgslakting.

Gruppa er også opptatt av "skoleforberedende aktiviteter". Dette er som nevnt ikke bare ABC, men kan dreie seg om evnen til å ta egne valg, kunne samarbeide med andre, selvstendighet i påkledning, bruk av blyant og saks, språklig bevissthet osv. I løpet av året vil det også være noe samarbeid mellom skole og barnehage.

I år vil det igjen bli jevnlig bading på Søbakken skole.

Vi bruker barnehagens minibuss når vi ønsker utforske mer av verden :) 

 

Pedagogiske leder: Kristin Ryen.

Foreløpig assistent: Jan Nordvang.

Mobilnummer : 953 05560