ELGGRUPPA 2020/2021

De eldste barna går på Elggruppa, og de er nå 16 stk. De har med seg 4 voksne. De tilbringer mye tid ute i naturen. De kommende skolestarterne har ca. en gang i uka, eget opplegg, kalt språksprell. Det går på lek med tall, bokstaver og lyder, samt sosial læring. Det handler ikke om at de skal kunne skrive mest mulig da de starter på skolen, men viktigere er det hvordan de takler det sosiale, samspillet med andre barn og voksne.

På Elggruppa er vi mye ute på tur, og barna har da da ofte med egne sekker med selvsmurt niste. Vi har både korte og lange turmål rundt omkring i nærområdet.

I løpet av vinteren overnatter de eldste barna i koia vår og vi går da på måneskinnstur med truger. På våren har vi en flott to-netters overnattingstur for skolestarterne.

Vi bruker naturen som spiskammer og høster og foredler det vi kan hente fra naturen. På høsten har vi fokus på elgen, og vi er med på elgslakting.

Gruppa er også opptatt av "skoleforberedende aktiviteter". Dette er som nevnt ikke bare ABC, men kan dreie seg om evnen til å ta egne valg, kunne samarbeide med andre, selvstendighet i påkledning, bruk av blyant og saks, språklig bevissthet osv. I løpet av året vil det også være noe samarbeid mellom skole og barnehage.

I år vil det igjen bli jevnlig bading på Søbakken skole.

 

Pedagogiske leder: Line Bekken.

Barne- og ungdomsarbeider: Elin Simensen.

Barne- og ungdomsarbeider: Lise Østby.

Assistent: Jan Nordvang.

 

 

Mobilnummer : 953 05560