Eierstyret (ES) og Samarbeidsutvalget (SU)

Eierstyrets medlemmer velges av årsmøtet, som er barnehagens høyeste organ. Samarbeidsutvalget skal bestå av 2 representanter fra hver gruppe ( + 1 vara på hver gruppe): Eierstyret, ansatte og foreldre. Disse velges på høstens foreldremøte, og sitter 1 år om gangen.

Eierstyret 2022/2023:

Leder: Michelle Stephanie Ekeberg.

Nestleder: Ola Petter Bakken.

Sekretær: Ida Øvre Andersen.

Styremedlem: Ellen Solberg.

Styremedelm: Robert Gjerdset.

Styremedlem: Kristian Grave.

Vara: Anette Kirkelund.

Vara: Erlend Søgård.

 

Samarbeidsutvalget 2022/2023:

LEDER: Michelle Stephanie Ekeberg. Eierstyrets representant.

Nestleder: Anette Hansen, representant foreldrene.

Lise Østby, representant ansatte.

Nina Margrethe Danielsen, representant ansatte.

Robert Gjerdset, representant eierstyret.

Ida Karoline Andreassen, representant foreldrene.

Elin Simensen, vara ansatte.

?, vara eierstyret.

Erik Sveen Kverneng, vara foreldrene.