Eierstyret (ES) og Samarbeidsutvalget (SU)

Eierstyrets medlemmer velges av årsmøtet, som er barnehagens høyeste organ. Samarbeidsutvalget skal bestå av 2 representanter fra hver gruppe ( + 1 vara på hver gruppe): Eierstyret, ansatte og foreldre. Disse velges på høstens foreldremøte, og sitter 1 år om gangen.

Eierstyret 2020/2021:

Leder: Michelle Stephanie Bergersen.

Nestleder: Jan Kolbjørn Pram.

Sekretær: Ida Øvre Andersen.

Styremedlem: Anette Lundteppen.

Styremedelm: Robert Gjerdset.

Styremedlem: Kristian Grave.

Vara: Ola-Petter Bakken.

Vara: Silje Grinden.

 

Samarbeidsutvalget 2020/2021:

Kristin Ryen, representant ansatte.

Line Bekken, representant ansatte.

Michelle Stephanie Bergersen, representant eierstyret.

Ida Øvre Andersen, representant eierstyret.

Ann-Kristin Berg Antonsen, representant foreldrene.

Silje Grinden, representant foreldrene.

Nina Margrethe Danielsen, vara ansatte.

Anette Lundteppen, vara eierstyret.

Lill Beate Jakobsen, vara foreldrene.