Hare 2020/2021

Haregruppa består nå av 14 barn og 4 voksne. Dette er på mange måter en "mellomgruppe", hvor barnas alder ligger mellom 2-3 år.

 På Hare tilnærmer vi oss naturen gradvis enda mer enn på Ekorn, med mer utetid, samtidig som trygghet og omsorg fortsatt står i fokus. Vi er ikke ute for enhver pris. Gjennom året vil barna her ta steg for steg, og utvikle seg på alle måter i sitt tempo gjennom tilpassede opplegg på våre camper, før overgangen til Elggruppa for de største til høsten igjen. 

Her som på Ekorn, er vi ute etter å gi barna positive naturopplevelser, og derfor kan vi trekke inn om forholdene ute ikke gir grunnlag for disse positive opplevelsene vi er ute etter. Da kan vi ta med oss naturen inn, og få et godt utbytte av noe innetid også. 

 

 

Pedagogisk leder: Izabela Lewicka-Enger og Kristin Ryen.

Fagarbeider: Trine Bjørkli.

Barnepleier: Marit Høimoen.