Nyheter

 • Planleggingsdager 2023/2024.

  Vi har 5 planleggingsdager i løpet av et barnehageår, og neste barnehageår er dette følgende datoer: - 17. og 18.august 2023. - 24.november 2023. - 2.februar 2024. - 10.mai 2024.

  20.03.2023 11.25
 • Innkalling, årsmøte i barnehagen.

  Årsmøtet i barnehagen blir torsdag 23. mars 2023 kl. 18-20. Årsmøtet avholdes med fysisk oppmøte i barnehagen. Det vil bli påmelding. Frist for innmelding av saker fra foreldrene er satt til 15. mars 2023. Saker meldes inn til eierstyrets leder, Michelle S. Ekeberg på e-post: michellebergersen@gmail.com

  27.02.2023 13.54
 • Årsmøte i barnehagen 23.mars.

  Det blir årsmøte i barnehagen 23.mars kl. 18. Vi oppfordrer dere til å vise deres engasjement for barnehagen, ved å delta på dette møtet. Årsmøtet er foretakets øverste organ.

  26.01.2023 09.26
 • Endring i vårt plasstilbud fra 1.august 2023.

  Fra 1.august 2023, vil barnehagen kun tilby 100% plasser. Dette av økonomiske årsaker. Kort fortalt får barnehagen mer tilskudd for en 100% plass, enn for reduserte plasser. Og i de fleste tilfeller må vi ha like stor bemanning ved en redusert plass, som ved en full plass. Dermed blir kostnadene for store ved å tilby reduserte plasser slik den økonomiske situasjonen i dag er for oss i barnehagen.

  07.12.2022 10.38
 • Se flere aktuelle saker i arkivet...