Sommerferie 2021.

Barnehagen er også i år sommerstengt i uke 29 og 30, som bestemt av SU. Vi ønsker nå oversikt over barnas sommerferie her hos oss, slik at også de ansatte kan få planlagt sin ferie. Ferielappen er lagt i barna sin hylle, og svarfrist er satt til fredag 23. april.

Minner om at barna skal ha 4 uker ferie i løpet av barnehageåret, 2 av ukene skal være sammenhengende, og 3 av ukene skal fortrinnsvis tas ut i perioden 1. juni til 31. august. Det betales for barnehageplass 11 måneder i året, juli er betalingsfri måned. 

For barn som begynner på skolen, må ferien være ferdig avviklet innen 1. august. 

Barnas sommerferie 2021

 

Mvh. Styrer