/>

Romjulen hos oss.

Det er i dag kommet ut et skriv med svarslipp for påmelding til romjulen 2022, ligger i hylla til barna. Minner igjen om at barnehagens vedtekter sier at vi stenger om det er påmeldt 7 barn, eller færre i romjulen. Svarfrist er satt til torsdag 24.november. Ta kontakt med styrer om du/dere får trøbbel med svarfrist eller andre spørsmål vedr. dette skrivet. Mvh. styrer