Endring i vårt plasstilbud fra 1.august 2023.

Fra 1.august 2023, vil barnehagen kun tilby 100% plasser. Dette av økonomiske årsaker. Kort fortalt får barnehagen mer tilskudd for en 100% plass, enn for reduserte plasser. Og i de fleste tilfeller må vi ha like stor bemanning ved en redusert plass, som ved en full plass. Dermed blir kostnadene for store ved å tilby reduserte plasser slik den økonomiske situasjonen i dag er for oss i barnehagen.