Innkalling, årsmøte i barnehagen.

Årsmøtet i barnehagen blir torsdag 23. mars 2023 kl. 18-20. Årsmøtet avholdes med fysisk oppmøte i barnehagen. Det vil bli påmelding. Frist for innmelding av saker fra foreldrene er satt til 15. mars 2023. Saker meldes inn til eierstyrets leder, Michelle S. Ekeberg på e-post: michellebergersen@gmail.com

Foreløpig saksliste:

1) Valg av møteleder og 2 til å underskrive protokollen (referent er valgt av eierstyret på forhånd)

2) Godkjenning av møteinnkalling og saksliste.

3) Godkjenning av årsmelding og regnskap for 2022.

4) Fastsettelse av foreldrepenger, kostpenger, søskenmoderasjon og kontingentens størrelse.

5) Budsjett.

6) Valg av styreleder, styremedlemmer og valgkomite.

7) Evt. innkomne saker/forslag til årsmøtet.

Mvh. styrer