Planleggingsdager 2023/2024.

Vi har 5 planleggingsdager i løpet av et barnehageår, og neste barnehageår er dette følgende datoer: - 17. og 18.august 2023. - 24.november 2023. - 2.februar 2024. - 10.mai 2024.