/>

Naturbarnehagen og de minste barna

Også for de minste barna vil natur og friluftsliv være en viktig del av barnehagedagen. Målene og arbeidsmetodene vil imidlertid være andre enn for de store barna. Barna skal på ulike måter forberedes på det de vil møte av natur og friluftsopplevelser senere i barnehagen:

 

*gjøre de kjent med og trygge i nærområdet * gå på tur, men opptatt av at turene ikke trenger å være lange for å få spennende opplevelser * vekke barnas nysgjerrighet, ute som inne * bruke alle sansene aktivt i møte med naturen * være mye ute når været tillater det, men ha fokus på at utetiden skal være positiv * lage fuglekarnapp rett utenfor vinduet * ta med naturen inn * bruke bilder, sanger, rim og regler som er knyttet til natur og friluftsliv * voksne som bevisste språkmodeller som bruker begrep barna vil trenge i møte med naturen * legge til rette for fysisk aktivitet inne, slik at barna klarer seg bedre ute i naturen *